Monitoring odbavování klientů

Kontaktní údaje

Název firmy:Magistrát hlavní město Praha - Odbor dopravně správních agend
Adresa firmy:pracoviště Praha 10 Bohdalec
Název pobočky:Odbor dopravně správních agend
Adresa pobočky:Nad Vršovskou horou 88, 100 00 Praha 10